Stichting Openblik

...hartverwarmende, sprookjesachtige projecten die deelnemers en publiek
aanzet tot een ontdekkingsreis door de eigen gevoelswereldOpenblik streeft naar een symbiose van fantasie en werkelijkheid. Sprookjesachtige personages worden afgewisseld met een realistische weerspiegeling van de innerlijke belevingswereld van de mens.

Op basis van gedegen onderzoek en interviews ontwikkelt Openblik theatrale en cultuur-educatieve projecten met een sociaal emotioneel karakter. Openblik werkt in het voortraject met kinderen, jongeren en/of ouderen en zet verschillende kunstdisciplines (theater, vertelling, geluid/muziek, fotografie, film) in als middel om een bepaald thema, gevoel of beleving bij de deelnemers bespreekbaar te maken. De uitspraken, verhalen, beelden en kunstuitingen uit het voortraject naar boven komen, worden verwerkt tot een ervaringstheaterproductie die jong en oud ontroert en inspireert.

Maatwerk

Naast de autonome projecten ontwikkelt Openblik ook projecten op maat om specifieke thematiek op doeltreffende wijze onder de aandacht te brengen.

Organisatie

Stichting Openblik, opgericht in 2006, is een initiatief van Marleen Noordergraaf. Onder haar artistieke leiding worden kunstprojecten ontwikkeld en utgevoerd die als doel hebben de innerlijke belevingswereld van de mens te verbeelden.

Stichting Openblik is een stichting zonder winstoogmerk. De artistiek en zakelijk leiders leggen verantwoording af aan het bestuur.


Nieuws

Stichting Openblik stopt

Na 16 jaar en 12 theaterproducties stopt Stichting openblik haar activiteiten. Het bestuur wil graag iedereen bedanken die de producties mede mogelijk heeft gemaakt.

Openblik Methode bedrijfstrainingen

Marleen Noordergraaf biedt onder de naam Openblik Methode trainingen en coaching gericht op gedragsbewustzijn voor iedereen in een organisatie. De methode zet improvisatietechnieken in om inzicht te geven in het eigen gedrag en het effect ervan op anderen. Kijk voor uitgebreide informatie op www.openblikmethode.nl.