Werkgebieden

Openblik vertoont haar producties op theaterfestivals, in het onderwijs en bij organisaties.


Openblik ontwikkelt op autonome wijze interactief locatietheater. De producties worden geprogrammeerd op festivals zoals Oerol, het Rode Loper Festival en Spoffin. Sommige producties, zoals de Knuffel•express, zijn speciaal ontwikkeld voor het onderwijs. Voor bedrijven en organisaties maakt Openblik op basis van een bepaalde theaterproductie workshops of korte voorstellingen. Deze worden vaak ingezet om een bepaalde problematiek te belichten en bespreekbaar te maken.

Festivals

Openblik maakt locatietheater en gebruikt de locatie als inspiratiebron voor de uiteindelijke invulling van het stuk. Personages en verhaallijn worden aangepast aan de aard van de locatie zonder het stuk inhoudelijk te veranderen. Daarmee krijgt iedere uitvoering iets unieks.
Er wordt veel aandacht besteed aan de décors en kostuums. Bij de grotere producties werkt Openblk vaak samen met gastacteurs.

Onderwijs

Voor het onderwijs maakt Openblik op leeftijdsgroep afgestemde interactieve theatervoorstellingen die op school worden uitgevoerd. Zoals bij de meeste Openblik-producties gaat het vaak om gevoelens, zoals bang zijn of schaamte, die op een toegankelijke en integere wijze bespreekbaar worden gemaakt. Dit helpt kinderen en jongeren op luchtige wijze in contact te komen met hun gevoelswereld.

Bedrijven en organisaties

Veel situaties die Openblik in haar producties belicht, zijn herkenbaar. Binnen bedrijven en organisaties waar veel mensen met elkaar moeten samenwerken, speelt de gevoelswereld onzichtbaar een grote rol. Bijvoorbeeld een gebrek aan (uiting van) waardering of onuitgesproken angst. Openblik maakt op basis van haar theaterproducties workshops of korte voorstellingen die bepaalde problematiek belichten en bespreekbaar maken. Dit kan helpen voorkomen dat onuitgesproken gevoelens de werksfeer en samenwerking negatief beïnvloeden.

Meer informatie

Neem als u meer wilt weten gerust contact op met Marleen Noordergraaf, artistiek leider van Openblik. Zij kan u uitgebreid informeren. Even binnelopen bij ons atelier in de Smeltkroes in Nijmegen kan ook.