Artistieke leiding

Openblik is een initiatief van Marleen Noordergraaf


Stichting Openblik is een initiatief van Marleen Noordergraaf. Onder haar artistieke leiding worden kunstprojecten ontwikkeld en uitgevoerd die als doel hebben de innerlijke belevingswereld van de mens te verbeelden. In het atelier van Openblik in Amersfoort, werkt zij voortdurend aan nieuwe idee├źn voor culturele projecten die deze doelstelling naleven.

Team

Het bedenken, uitwerken, voorbereiden en uitvoeren van projecten doet Marleen beslist niet allleen. Achter haar staat een team van professionals op het gebied van theatermaken, muziek, decorontwerp en decorbouw, kostuumontwikkeling en communicatie. Per project wordt een team samengesteld van gastacteurs en kunstenaars waarvan velen met regelmaat terugkeren in de voorstellingen van Openblik. Daarnaast kan Marleen steeds opnieuw bouwen op een brede achterban van culturele organisaties, onderwijsinstellingen en fondsen.

Zakelijke leiding

Sinds eind 2009 valt de zakelijke leiding van Openblik onder de verantwoordelijkheid van Michiel Stoop. Geleidelijk zal hij steeds meer niet-creatieve taken van Marleen overnemen, zodat zij zich meer kan richten op de artistieke leiding.